Įgyvendinamieji teisės aktai

LDB prie SADM 2016-05-12 raštas Nr. Sd-1625 Dėl savanorių ugniagesių veiklos

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 2014-11-13 pakeitimas Nr. 12-1330

LRV 2015-04-15 nutarimas Nr. 380 Dėl įgaliojimų

PAGD 2015-05-05 įsakymas Dėl fizinio parengtumo reikalavimų

PAGD 2015-05-21 įsakymas Nr. 1-160 Dėl savanorio ženklo nuostatų

PAGD 2015-06-15 įsakymas Nr. 1-183 Savanorių mokymo aprašas

PAGD 2015-08-07 įsakymas Nr. 1-221 SPT kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai

PAGD 2015-08-11 įsakymas Nr. 1-226 Dėl SPT tipinės veiklos

PAGD 2015-09-22 įsakymas Nr. 1-268 Dėl savanorių ugniagesių sveikatos reikalavimų aprašo patvirtinimo

PAGD 2015-09-22 įsakymas Nr. 1-269 Dėl periodinių savanorių sveikatos patikrinimų

PAGD 2015-12-29 įsakymas Nr. 1-396 Dėl pajėgų išsiuntimo tvarkos

VDI 2016-05-10 raštas Nr. SD-25-5906 Dėl savanorių ugniagesių veiklos

VRM 2015-12-03 įsakymas Nr. 1V-962 Dėl lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

VRM 2015-12-03 įsakymas Nr. 1V-963 Dėl atlyginimo ir kompensavimo aprašo

VRM 2016-04-06 įsakymas Nr. 1V-261 Dėl atlyginimo ir kompensavimo aprašo