Korupcijos prevencija

Vidaus kontrolės aprašas

Praneškite apie korupciją Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje

el.paštas: pranesk@pakruojospt.lt

 

Kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą

Karštoji linija tel. (8 5) 266 3333

 

Korupcijos prevencijos dokumentai

 

 Dėmesio!

    Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tai yra jo pareiga. Jei Jūs turite informacijos apie veiką, turinčią korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, prašome atlikti šią pareigą ir nedvejojant kreiptis į minėtas įstaigas.

      Dalinamės su Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta Atmintine, kurioje aiškiai ir suprantamai išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka.

      Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86 patvirtinta Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo forma.