2020 m. liepos 21-22 d. Pakruojo rajono SPT organizavo ugniagesių mokymus darbui su kvėpavimo aparatais. Mokymus pravedė LGSA, finansavo Pakruojo rajono savivaldybė. Mokymų metu ugniagesiu komandų darbuotojus aplankė Pakruojo rajono meras Saulius Margis, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, mero padėjėja Simona Lipskytė. Kartu su ugniagesiais, susitikimo metu, aptarti SPT strateginiai planai, planuojami ūkiniai darbai, išklausyti darbuotojų lūkesčiai. Meras ir direktorė turėjo galimybę išbandyti ugniagesių kvėpavimo aparatus ir priešgaisrinę įrangą. Liepos 21 d. (mokymu metu) LGSA prezidentas Vytas Kaziliūnas susitiko su Pakruojo rajono SPT ugniagesiais, Pakruojo rajono Meru, savivaldybės administracijos direktore ir LGSA Šiaulių regiono SPT vadovais. Aptartos SPT veiklos ir finansavimo problemos.       

                                                             

  

  2020-05-16 Pakruojo rajono savivaldybės ugniagesiai talkino Pakruojo kultūros centro renginyje „KLAJOJANTYS MUZIKANTAI tavo kieme“. Laikantys visų karantino ir saugumo reikalavimu kultūros centro muzikantai lankė Pakruojo miesto daugiabučių namų kiemus, linksmino klausytojus kiemuose, balkonuose, saugiuose kampeliuose, dalino miestelėnams gerą nuotaiką ir nuostabią muzikos energiją.

     2019-11-13 Vidaus reikalų ministerijoje ministrė Rita Tamašunienė susitiko su Vilniaus rajono savivaldybių ugniagesių tarnybos vadovu Kęstučiu Velikianecu, Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos vadovu Ryčiu Velžiu, Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos vadovu Aloyzu Varžgaliu, Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininku Alfredu Martūzu ir Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos (LGSA) vadovu Vytu Kaziliūnu.

    Šio susitikimo metu buvo aptartos savivaldybių ugniagesių tarnybų tolesnės veiklos perspektyvos. Rajonų priešgaisrinių tarnybų vadovai pristatė ministrei tarnybų veiklą. Susitikime taip pat buvo aptarti nepakankamo finansavimo ir šių tarnybų organizavimo klausimai. Tarnybų vadovai išsakė savo poziciją dėl gvildenamų problemų ir galimo optimizavimo bei pateikė pavyzdžių, kaip analogiškų tarnybų darbas yra organizuojamas kitose užsienio šalyse. Vidaus reikalų ministerijoje vykusiame susitikime LGSA vadovas V. Kaziliūnas pasidalijo mintimis apie dabartinę savivaldybių priešgaisrinių tarnybų situaciją, itin daug dėmesio skirdamas jų optimizavimo aspektams. Ministrė patikino, kad savivaldybių priešgaisrinių tarnybų atžvilgiu nebus imtasi skubių sprendimų, o ateityje bus atsižvelgta į atliktus įvairiapusius vertinimus. „Džiugu, kad ministrė deda daug pastangų, jog būtų didinamas savivaldybių ugniagesių tarnybų finansavimas. Ministrei svarbu, kad būtų užtikrintas gyventojų saugumas ne tik miestuose, bet ir rajonuose. Tai teikia vilčių, kad nebus imtasi drastiškų sprendimų, o atvirkščiai – savivaldybių priešgaisrinės tarnybos sulauks svarios paramos ir geranoriško palaikymo, kad galėtų stiprinti savo veiklą“, – sakė LGSA vadovas V. Kaziliūnas.

    2019 m. spalio 10 d. Krikštėnuose (Ukmergės rajonas) vyko Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos seminaras.

  Jo metu buvo pristatyta asociacijos veikla, pasidalinta mintimis apie finansavimo problemas. Taip pat buvo pristatytas rajono savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų tinklas, analizuota išvykimų į gaisrus statistika, aptartos gaisrinės saugos standarto tobulinimo galimybės. Tarnybų vadovai diskutavo darbo organizavimo, pajėgų valdymo, savanoriškos ugniagesių veiklos vystymo, prevencijos tobulinimo ir kt. klausimais.